ZLATNI SPONZOR – 15.000,00 KN


Status zlatnog sponzora simpozija vidljiv na materijalima simpozija
2 roll-up, 4m2
Oglas u konačnom programu
Insertiranje promotivnih materijala u kongresne vrećice (do 2 promotivnog materijala veličine
A4)

 

SREBRNI SPONZOR – 10.000,00 KN


Status srebrnog sponzora simpozija vidljiv na materijalima simpozija
1 roll-up, 2m2
Insertiranje promotivnih materijala u kongresne vrećice (do 2 promotivnog materijala veličine
A4)

 

BRONČANI SPONZOR – 7.000,00 KN


Status brončanog sponzora simpozija vidljiv na materijalima simpozija
1 roll-up, 2m2

 

IZLOŽBENI PROSTOR – 3.500,00 KN


Minimalna veličina izložbenog prostora je 2m2 a uključuje postavljanje 1 roll-upa

 

Sve cijene uključuju PDV.

Prijave (i eventualne naknadne promjene) za sve kongresne usluge vrše se Tehničkom organizatoru, dok se plaćanje prijavljenih usluga vrši na sljedeći način:
• uplate za izložbeni prostor, oglase i ostale kategorije sponzorstva vrše se na Hrvatski liječnički zbor – HRVATSKO DRUŠTVO ZA REUMATOLOGIJU
• uplate za kotizacije i smještaj sudionika vrše se na agenciju Penta d.o.o

Top